Wil je weten wat we als bestuur doen of wil je andere GroenLinks-leden uit de regio ontmoeten? Dan zien we je graag op woensdag 13 december bij de algemene ledenvergadering! Deze organiseren we dit keer in de gemeente Montferland. Na een officieel deel (over financiën en activiteiten) is er ook een informatief deel over ‘water’. We sluiten de avond informeel af met gezellig napraten en wat te drinken.

Agenda

  1.  Opening
  2. Mededelingen, waaronder tevens gelegenheid voor fractie cq actieve leden stil te staan bij de lokale politieke actualiteit in Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland
  3. Verslag ALV dd 7 juni 2023. Ter vaststelling. Bijlage 1.
  4. Verslag strategievergadering dd 24-08-2023. Ter informatie. Bijlage 2.
  5. Begroting 2024. Incl toelichting beleidsarme begroting. Ter bespreking en vaststelling. Bijlage 3
  6. Stand van zaken uitvoering activiteitenplan 2022-2026 bestuur. Bijlage 4
  7. Terugblik landelijke verkiezingen en samenwerking met de (lokale) PvdA.
  8. Rondvraag.
  9. Inhoudelijk onderdeel, uitlopend in napraten met een drankje. Aanwezig is Antoinet Looman, heemraad namens Water Natuurlijk in het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Ze praat ons bij over de agenda van het Waterschap in de West-Achterhoek (schoon oppervlakte water, bestrijding droogte, beveiliging hoog water icm natuurontwikkeling enz) maar ook hoe bijvoorbeeld de samenwerking gaat met de BBB. Er is natuurlijk ruimte voor vragen.
  10. Sluiting uiterlijk 22.30 uur.

- Agenda ALV 231213.pdf
- Concept begroting 2024 tbv ALV 231213.pdf
- Toelichting op concept-begroting 2024 afdeling GL Dtc eo.pdf
- Verslag ALV 230607.pdf
- Verslag strategievergadering 230824.pdf
- Stavaza 231213 activiteiten GL DTC 2022-2026.pdf