Doe mee

Actiebereidheid
Actiebereidheid

GroenLinks Doetinchem

 

Meedoen:
GroenLinks Doetinchem is altijd op zoek naar nieuwe leden. lid worden kan door je op te geven via de rechterknop.
Maar ook als je (nog) geen lid wilt worden maar wel ideeën hebt over of geïnteresseerd bent in een groener en socialer Doetinchem willen we graag met je in contact komen. Via de rechterknop ‘contact’ kun je je gegevens en ideeën doorgeven. Wij nemen dan weer contact met je op.
Je kunt ons ook financieel steunen middels een donatie op NL81TRIO0198375123 t.n.v. van GL afd Doetinchem, onder vermelding van “donatie GroenLinks Doetinchem”

Fractievergaderingen
Elke maandag komt onze fractie bijeen in het gemeentehuis.
Daar wordt gesproken over de standpunten die GroenLinks in zal nemen tijdens de raadsvergaderingen. Voor iedereen die graag iets voor GroenLinks zou willen doen en niet zo goed weet wat, een ideale manier om de mogelijkheden te verkennen. De fractievergaderingen van Groenlinks zijn openbaar. Iedereen die GroenLinks een warm hart toedraagt is van harte welkom. Wil je zo’n vergadering eens bijwonen druk dan op de knop agenda om te zien wanneer de eerstvolgende vergadering is.

Fractiebericht
De GroenLinks fractie van de raad in Doetinchem brengt regelmatig een fractiebericht uit waarin zij rapporteert wat er in de raad is voorgevallen en welke standpunten GroenLinks hierbij heeft ingenomen. Wil je deze berichten ook ontvangen druk dan op de knop fractiebericht en geef jezelf op. Onder deze knop vind je ook de oudere fractieberichten

Raadsvergaderingen
De politieke besluitvorming binnen een gemeente vindt plaats in de raadsvergaderingen, die eveneens openbaar zijn. Je kunt ze echter ook volgen via internet:  https://besluitvorming.doetinchem.nl/

Bestuursvergaderingen
Ook onze bestuursvergaderingen zijn openbaar. Hier komen, naast organisatorische partijzaken, aan de orde welke acties ondernomen moeten worden om partijstandpunten beter onder de aandacht te brengen, welk onderwerp in het volgend themacafé aan de orde moet komen, worden de verkiezingsacties voorbereid, etc. Wil je zo’n vergadering eens bijwonen druk dan op de knop agenda om te zien wanneer de eerstvolgende vergadering is.

Ledenvergaderingen
Één maal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarop het beleid van de afdeling besproken wordt, de fractie en de wethouder verantwoording aflegt en nieuwe plannen worden besproken. Daarnaast kan er een ledenvergadering worden uitgeschreven als daar een speciale aanleiding voor is. Ook deze vergaderingen zijn openbaar, druk op de knop agenda om te zien wanneer de eerstvolgende vergadering is.

Themacafé ‘s
Eens in het kwartaal organiseren we een themacafé over een actueel politiek onderwerp. Kom eens langs, de toegang is gratis. Zie voor data en onderwerpen de knop themacafé

Campagne
Op 21 maart 2018  zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. We gaan laten zien dat Nederland kan veranderen! Want het is tijd voor verandering. Tegen het economisme, voor natuur en klimaat, tegen tweedeling, voor een sociaal Nederland voor iedereen. Jij kunt ons steunen bij deze campagne door mee te flyeren, ons te liken op facebook, of deel te nemen aan straatacties e.d. Neem daarvoor contact op met onze voorzitter Marcella Heerenveen wij zullen graag gebruik maken van jouw diensten.