Karen Kamps

Karen Kamps

Fractievoorzitter

Met GroenLinks zet ik me in voor een groen Doetinchem. Een gemeente waarin we biodiversiteit, duurzame energie en circulaire economie stimuleren. Welvaart eerlijk verdeeld wordt en armoede en schuldproblemen worden aangepakt. Goede zorg, die toegankelijk en betaalbaar is voor jong en oud.

Mijn aandachtsgebieden zijn de aanpak van armoede, goede betaalbare zorg en het gelijkheidsbeginsel. Het mag geen verschil uitmaken waar je wieg, of dat van je ouders heeft gestaan. Diversiteit is een feit. We moeten ons allemaal kunnen identificeren met onze gemeente. In al onze verschillen vormen we één gemeenschap.

Raadswerk is voor mij niet iets wat uitsluitend binnen de muren van het gemeentehuis plaatsvindt. Het contact met mensen is voor mij heel belangrijk. Sinds ik in Doetinchem woon, doe ik vrijwilligerswerk. Ik heb mensen die rond de armoedegrens leven, geholpen met het aanvragen van allerlei potjes om hun inkomsten te verbeteren. Ik heb schooldebatten voor leerlingen van de basisschool georganiseerd en het praktisch verkeersexamen voor het basisonderwijs. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van de Energieke School, een duurzaamheidsproject voor alle basisscholen. Ik heb stage gelopen bij een Doetinchemse zorgorganisatie voor ouderen, om te leren wat de veranderingen in de wmo voor hen betekenen. Sinds begin 2018 ben ik bestuurslid van Jongeren Opvang Doetinchem. Een opvangplek voor dak- en thuisloze jongeren.

Ik kom uit de jeugdzorg en heb veel gewerkt met gezinnen met gecompliceerde problemen. Daarvoor werkte ik bij het Instituut voor Zorg en Welzijn en deed ik onderzoek naar het betrekken van bewoners bij het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van de eigen buurt.

Ik vind de Achterhoek één van de mooiste plekken van Nederland. Met natuur waar we heel trots, maar ook heel zuinig op moeten zijn. Doetinchem is een fijne gemeente om in te wonen en heeft een leuke, intieme sfeer.

Je kunt me bereiken via 06-31583636, karenkamps@icloud.com of volgen via facebook, twitter of linkedin