Marcella Heerenveen

Raadslid

Ik ben in Doetinchem komen wonen toen ik twee jaar oud was. Rondom mijn studietijd verhuisde ik naar Arnhem, maar kwam ik uiteindelijk terug om hier samen met mijn gezin te gaan wonen. Bij terugkomst vroeg ik mij af waarom ik eigenlijk was weggegaan; ik had de fijne sfeer en het mooie groen gemist. Doetinchem is ‘mijn’ stad! Ik woon nu samenmet mijn man, zoon en dochter in de wijk de Huet, de wijk waar ik ook ben opgegroeid. Ik werk als leerkrachtondersteuner bij OBS de Huet.

In 2004 werd ik lid van GroenLinks omdat ik de GroenLinks Tweede Kamerfractie wilde steunen na het succes van de LPF. GroenLinks had wat mij betreft een goed weerwoord op de verhardende samenleving waar niet langer iedereen welkom was. Ook nu is dit nog steeds een belangrijke reden voor mij om me in te zetten voor GroenLinks. Sinds 2010 ben ik actief binnen de afdeling Doetinchem. Ik was acht jaar lang bestuurslid, waarvan een aantal jaar als secretaris en ruim een jaar als voorzitter. Sinds maart 2018 ben ik raadslid.

Als raadslid ben ik verantwoordelijk voor de programma’s: Onderwijs, Economie en werk, Sport, recreatie en cultuur en de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Daarnaast maak ik deel uit van de Achterhoek Raad, een onderdeel van de Achterhoek Ambassadeurs (voorheen Regio Achterhoek).

Een drietal zinnen uit ons GroenLinks verkiezingsprogramma die de basis vormen voor mijn handelen:

  • “Een samenleving is die naam pas waard als ook iedereen daar aan kan deelnemen.”

  • “Wij willen voor onszelf en onze kinderen een aangename wereld waarin we beschikken over schone lucht, schoon drinkwater, gezond en veilig voedsel en voldoende grondstoffen.”

  • “De gemeente staat open voor kansrijke initiatieven en gaat de dialoog aan met de samenleving.”

Je kunt me volgen via: Facebook, LinkedIn en Twitter. Contact opnemen kan via marcella.groenlinks@gmail.com.