stemverklaringen ‘Stedelijk water’ en ‘Basismobiliteit‘, raadsvergadering 29 oktober 2015

Stemverklaring stedelijk water

Wij stemmen in met de overdracht van stedelijk water. Deze positieve stem geven wij in de verwachting dat, door de efficiëntie van de overdracht van het stedelijk water van gemeente naar waterschap, de burger per saldo minder geld kwijt is aan waterbeheer.

 

Stemverklaring Basismobiliteit

Wij stemmen in met de kadernota Basismobiliteit. Deze positieve stem geven wij in de verwachting dat de kwaliteitsborging goed is geregeld. Wij verwachten een jaar na de invoering een grondige evaluatie van de kwaliteit van het basismobiliteit. Mocht blijken dat de kwaliteit onvoldoende is, dan zullen wij vragen tot verbetering dan wel tot het invoeren van een keurmerk.