Uitgelicht

Nieuwe Plek voor het ziekenhuis

Sinds een jaar of tien pleit GroenLinks voor het verhuizen van het Slingeland ziekenhuis. Het autoverkeer zorgt op de huidige locatie voor grote problemen rond de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Nu heeft het ziekenhuis in januari aangegeven te willen verhuizen, omdat ze zich op de huidige locatie niet goed meer kan ontwikkelen. Dé kans om op zoek te gaan naar een locatie die goed is voor het ziekenhuis, de stad en de regio.

Op en rond het Wedeo-terrein (bij het treinstation in Doetinchem) is volop ruimte voor een toekomstbestendig ziekenhuis. De locatie biedt het ziekenhuis een uitstekende bereikbaarheid met trein, auto en fiets. Ook het gewenste dubbelspoor komt met een dergelijke klantentrekker dichterbij. Het centrum van Doetinchem ligt om de hoek. Hiervan kunnen het ziekenhuis en het centrum profiteren. Een topziekenhuis op een toplocatie waarbij het ziekenhuis meelift op de voorzieningen van de stad en bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid van stad en regio.

 

Tot onze verbazing kiest de ziekenhuisdirectie, en ook het college van PvdA, CDA en VVD, voor een locatie aan de zuidkant van de A18 tegenover McDonalds! Reden is dat het Wedeo-terrein 5 tot 10 miljoen euro extra zou kosten. GroenLinks wil graag inzicht in de kosten en baten van beide locaties, waarbij niet alleen gekeken moet worden naar de kosten voor aankoop van gronden. De kosten voor bijvoorbeeld de natuurcompensatie en het geboden alternatief voor de regionale waterberging van de locatie aan de A18 zullen moeten worden meegenomen om een reëel beeld te krijgen van de werkelijke kosten.

Bij de keuze voor de locatie aan de A18 wordt ook voorbijgegaan aan de afspraak die de gemeenteraad maakte om niet nog meer groen te offeren aan grijs, maar juist te kiezen voor hergebruik van grond die niet meer gebruikt wordt. GroenLinks vindt de keuze van de collegepartijen onbegrijpelijk.  Wij kiezen voor hergebruik van het Wedeo-terrein en een impuls voor de binnenstadeconomie.