Uitgelicht

GroenLinks staat voor een samenleving waarin we de aarde met respect en zorg behandelen.

Wij willen voor onszelf en onze kinderen een aangename wereld waarin we beschikken over schone lucht, schoon drinkwater, gezond en veilig voedsel en voldoende grondstoffen. Dat kan alleen wanneer we omschakelen naar een circulaire economie. De basis van een circulaire economie ligt in het zuinig omgaan met wat we hebben. Het sluiten van kringlopen door het toepassen van grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn, door onze bodem gezond te houden en het afnemen van duurzame, lokale producten. Bewust omgaan met energie en het benutten van de mogelijkheden voor duurzame energie. GroenLinks wil samen met ondernemers, onderwijs en inwoners concrete stappen maken op weg naar een circulaire economie.

Gasloos wonen & werken in Doetinchem?

Op dit moment gebruiken we gas voor een warm huis, koken en warm water uit de kraan. Wat betekent het om af te stappen van het gas? We laten ons hierbij inspireren door Natuur & Milieu & Stedin. (zie video onderaan de pagina.)

De afgelopen vier jaar was Frans Langeveld, namens GroenLinks, wethouder duurzaamheid. In deze periode realiseerden we o.a. een fonds waaruit leningen worden verstrekt aan particulieren, maar ook non profit organisaties (bijvoorbeeld sportverenigingen), om de kosten voor isolatie en duurzame opwekking te kunnen betalen. De lening wordt afbetaald vanuit de besparing op de energiekosten.

De komende vier jaar hebben we een kans om opnieuw aan de slag te gaan met een gezonde toekomst: een groene gemeente Doetinchem met goed geïsoleerde energiezuinige woningen en schone lucht.

Bijvoorbeeld door

  • Energie-neutrale nieuwbouw, zonder aardgasaansluitingen en het aardgasvrij maken van alle bestaande woningen voor 2030.

  • Convenanten met bedrijven en scholen om energie te besparen, gebruik te maken van duurzame energie, afval te verminderen en gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.

  • De gemeente stimuleert en adviseert inwoners, corporaties en bedrijven om energie te besparen in bestaande woningen en gebouwen.

  • Investeren in openbaar vervoer en de fiets als sterk alternatief voor de (fossiele) auto.

 

Verandering begint hier, in de gemeente Doetinchem, stem daarom op 21 maart voor GroenLinks.
 

 

YouTube video