Actueel

We nodigen je uit om met GroenLinks Doetinchem samen te werken aan een sociale groene en rechtvaardige gemeente. Neem vooral contact op als je graag een bijdrage wilt leveren, op welk vlak dan ook.

Contact

Email Fractie: doetinchem@groenlinks.nl

Email Afdeling: bestuur@groenlinksdoetinchem.nl

Post kan worden gestuurd naar het gemeentehuis, tav. GroenLinks, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem

Social media

Een laagdrempelige manier om mee te doen is om mee te doen op onze sociale media kanalen:

Lid worden?

GroenLinks Doetinchem is altijd op zoek naar nieuwe leden. Lid worden kan door je op te geven via de rechterknop.
Je kunt ons ook financieel steunen middels een donatie op NL81TRIO0198375123 t.n.v. van GL afd Doetinchem, onder vermelding van “donatie GroenLinks Doetinchem”.
Maar ook als je (nog) geen lid wilt worden maar wel ideeën hebt over of geïnteresseerd bent in een groener en socialer Doetinchem willen we graag met je in contact komen. 

"Doe mee"-agenda

Bekijk de agenda voor meer informatie over data en onderwerpen van vergaderingen, bijeenkomsten en themacafés.

  • Fractievergaderingen

Daar wordt gesproken over de standpunten die GroenLinks in zal nemen tijdens de raadsvergaderingen. Voor iedereen die graag iets voor GroenLinks zou willen doen en niet zo goed weet wat, een ideale manier om de mogelijkheden te verkennen. De fractievergaderingen van Groenlinks zijn openbaar. Iedereen die GroenLinks een warm hart toedraagt is van harte welkom. Wil je zo’n vergadering eens bijwonen? Mail naar doetinchem@groenlinks.nl

  • Raadsvergaderingen

De politieke besluitvorming binnen een gemeente vindt plaats in de raadsvergaderingen, die eveneens openbaar zijn. Je kunt ze echter ook volgen via internet:  https://besluitvorming.doetinchem.nl/

  • Bestuursvergaderingen

Ook onze bestuursvergaderingen zijn openbaar. Hier komen, naast organisatorische partijzaken, aan de orde welke acties ondernomen moeten worden om partijstandpunten beter onder de aandacht te brengen, welk onderwerp in het volgend themacafé aan de orde moet komen, worden de verkiezingsacties voorbereid, etc. 

  • Ledenvergaderingen

Één maal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarop het beleid van de afdeling besproken wordt, de fractie en de wethouder verantwoording aflegt en nieuwe plannen worden besproken. Daarnaast kan er een ledenvergadering worden uitgeschreven als daar een speciale aanleiding voor is. 

  • Themacafé ‘s

Eens in het kwartaal organiseren we een themacafé over een actueel politiek onderwerp. Kom eens langs, de toegang is gratis.