Nieuws

Nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp

Er is een nieuwe regeling voor de huishoudelijk hulp opgesteld. Een wijziging van de regeling was nodig nadat het kabinet van VVD en PvdA, met steun van het CDA, in 2015 besloot fors (40%) te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Het is aan gemeenten om, ondanks deze bezuiniging, te komen met een goede regeling voor haar inwoners.

Lees verder

GroenLinks thema-café over de toekomst van het agrarische bedrijf

Wat zullen we eten? Hoe benutten we onze natuurlijke hulpbronnen? Het Achterhoekse landschap wordt al heel lang gekenmerkt door agrarische activiteiten: voornamelijk grote weiden, afgezoomd door een enkele bomenrij. De wijze waarop wij de aarde gebruiken voor voedselproductie, is vaak in het nieuws, onlangs nog met een premieregeling voor de slacht van melkvee. Wat is de toekomst van het Nederlandse agrarische bedrijf en zijn er alternatieven ?

Lees verder

Verslag Verdiepingsvergadering: Duurzame landbouw

De eerste Verdiepingsvergadering d.d. 24 april jl. van de fractie van GroenLinks Doetinchem was een succes! Op de agenda stond: ‘De toekomst van de landbouw’. Aanwezigen waren het snel met elkaar eens dat het aangeven wat boeren niet goed doen en niet mogen, niet werkt. Veel boeren willen wel anders, maar komen moeilijk los uit de greep van steeds meer dieren en steeds efficiëntere teeltmethoden.

Lees verder

Pagina's