Nieuws

fractiebericht juli 2019

Karen Kamps gemeenteraad

In het fractiebericht van juli 2019:

De financiële situatie van Doetinchem  door Karen Kamps
Slingeland mag naast A18 door Marcella Heerenveen
Plussenbeleid door Anne Marie Kamphuis
Cliëntbejegening Laborijn door Karen Kamps
Kringloopwinkels door Marcella Heerenveen
Kemperkip door Anne Marie Kamphuis
Funshoppen op zondag door Marcella Heerenveen
Lezing Jan Terlouw door Anne Marie Kamphuis
Kom in beweging door Juna Paat

                   

                                                

                      

                                   

Financiële situatie gemeente Doetinchem

financien Doetinchem GroenLinks

De gemeente Doetinchem staat er financieel niet goed voor. Er zijn door het college twee scenario’s geschetst als we niets doen; Één oplopend tot 12,5 miljoen en de ander tot zo’n kleine 19 miljoen euro in de komende paar jaren. De tekorten hebben twee belangrijke oorzaken.

●De eerste reden is dat Doetinchem net als vrijwel elke andere gemeente in Nederland stijgende miljoenentekorten heeft op de zorg. Als gevolg van de tekorten in de jeugdzorg heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brandbrief gestuurd naar het rijk.

●De tweede reden is dat we dit jaar beduidend minder geld krijgen vanuit het rijk. Ook dat laatste geldt helaas voor veel gemeenten. Daarom is op 18 juli een voorstel aangenomen door de hele gemeenteraad, om een oproep te doen aan het rijk meer geld beschikbaar te stellen.

Lees verder

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Kemper Kip

Kemperkip

GroenLinks heeft tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aangegeven wel degelijk bedenkingen te hebben bij de oprichting van de onderneming Kemper Kip aan de Broekhuizerstraat in Wehl. Dit intensieve veeteeltbedrijf, dat van de controlerende instantie SKAL verwacht de certificering te ontvangen om biologisch te mogen heten en dat door de GGD is onderzocht op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid, past niet bij de uitgangspunten van GroenLinks.

Lees verder

Cliëntbejegening door Laborijn

Laborijn GroenLinks Doetinchem Karen Kamps

De uitkerende en naar werk begeleidende instantie Laborijn is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, hebben we gedebatteerd over decliëntbejegening van Laborijn, naar aanleiding van het onderzoeksrapport van bureau Berenschot. Laat ik namens GroenLinks voorop stellen dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke en respectvolle bejegening. Of je nu een uitkering ontvangt, in de winkel staat, achter de balie bij Laborijn, of hier in de raadzaal, je dient elkaar met fatsoen te bejegenen. Dat heet beschaving.

Lees verder

Pagina's