Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

- Marcella Heerenveen: Bestuursvoorzitter
- Frans Langeveld: Secretaris
- Hans van Veelen: Penningmeester

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen waarin leden o.a. de mogelijkheid krijgen mede het beleid van de afdeling te bepalen, het gemeentelijk verkiezingsprogramma vast te stellen, de kandidatenlijst voor de raad vast te stellen, e.d.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de partij en de organisatie van activiteiten om de partij en haar standpunten bij het publiek bekend te maken. In dat kader is er eens per kwartaal een themacafé. De organisatie daarvan is gedelegeerd aan een werkgroep bestaande uit Wim van der Vlist en Hans van Veelen.

De raadsfractie zorgt voor een fractiebericht waarin verantwoording afgelegd wordt van het doen en laten van de fractie in de Doetinchemse gemeenteraad.