Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad heeft een uitvoeringsplan vastgesteld voor 2020. Hierin staat welke projecten het komende jaar uitgevoerd of uitgewerkt zullen worden op het gebied van werken, onderwijs, mobiliteit, wonen, duurzaamheid en gezondheid.

De projecten zijn ontstaan aan verschillende thematafels waaraan de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen proberen om onze regio te versterken en leefbaar te houden. Organisaties kunnen hun ideeën/ projecten indienen bij deze thematafels. GroenLinks is met name enthousiast over de projecten die de volgende doelen proberen te behalen:
Thema Smart werken & Innovatie: het behouden van jongeren en het aantrekken van arbeidskrachten voor onze regio.
Thema Onderwijs & Arbeidsmarkt: bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee doet binnen zijn/haar eigen mogelijkheden.
Thema Mobiliteit & Bereikbaarheid: het bevorderen van fijnmazige bereikbaarheid en een Regio Expres: Winterswijk - Doetinchem - Arnhem.
Thema Wonen & Vastgoed: het verduurzamen van woningen en het transformeren van leegstaand vastgoed.
Thema Circulaire Economie & Energietransitie: het stimuleren van circulair ondernemen op bedrijventerreinen en het hergebruik van materialen na de sloop van gebouwen.
Thema Gezondste Regio: naast preventie inzetten op slimme oplossingen zodat onze inwoners goede zorg blijven ontvangen.
Naast het uitvoeringsplan zijn er ook moties aangenomen over snelle fietsverbindingen, een netwerk voor Alumni en het behoud van goede en bereikbare zorg in onze regio. GroenLinks heeft deze drie moties gesteund.