Afgelast Discussie-avond 17 maart 2020

Het Landelijk bureau van GroenLinks heeft voorgeschreven dat alle evenementen met meer dan 100 deelnemers niet door gaan. Daarnaast vraagt het landelijk bureau om bijeenkomsten met minder deelnemers, die niet strikt noodzakelijk zijn, ook af te gelasten. Dit geldt dus ook voor ALV's, PLV's en bestuursvergaderingen. In eerste instantie geldt deze richtlijn tot 31 maart 2020.

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS Gelderland, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!