Het college wil de organisatie toekomstbestendig houden door zich voortdurend te ontwikkelen en het college geeft ook aan dat investeren in mensen loont. Een goede en gezonde werkplek hoort daarbij. 

Ook het informatie- en ICT-domein ontwikkelt zich snel en daar zal met alle technologische ontwikkelingen en bedreigingen financieel op ingezet moeten worden. Helaas kan het niet anders. Toch wil GroenLinks waarschuwen voor een teveel doorgeschoten datagedreven organisatie en een teveel aan gedigitaliseerde processen.  
Landelijke blunders door datagedreven selecties en risicoprofielen zoals de Toeslagenaffaire moeten ons waakzaam houden op het gebied van de individuele rechten van inwoners van Doetinchem en hun recht op privacy en privacyveiligheid.  

Een goed toegankelijke digitale gemeente kan zeer dienstbaar zijn voor onze inwoners. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat rekening gehouden moet worden met onze inwoners die meer moeite hebben met taal en digitalisering. Daarom vragen wij de gemeente Doetinchem daar een open oog voor te hebben. 

Het financiële beeld wat het College ons schetst baart iedereen zorgen.  
Wees dwars. 
Investeer in onze inwoners.  
Nederland is rijk.