‘De menselijke maat en maatwerk staan voorop bij het bieden van zorg en ondersteuning aan onze inwoners’.  
‘De wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om burgers te ondersteunen op het gebied van participatie, zelfredzaamheid en het bevorderen van hun welzijn’, staat op Wmo-zorgloket.nl.

Volgens de gegevens van allecijfers.nl maakten in 2021 in Doetinchem 1.730 jongeren gebruik van jeugdzorg in natura, een percentage van 12% van alle jongeren. Er waren 5.080 Wmo-cliënten, dat zijn er 87 per 1.000 inwoners. We geven aan de Wmo/jeugdzorg jaarlijks in Doetinchem ongeveer 43 miljoen euro uit, blijkt uit opgetelde cijfers uit de begroting. Een hoop geld. En u wilt met een stijgend en vergrijzend inwoneraantal de komende 4 jaren zo’n 10% van dat bedrag minder uitgeven dan nodig is. Minder dan nodig is om de zorg op gelijk niveau te houden. Gemiddeld 5 miljoen euro per jaar. Geld dat u minder uitgeeft op het verlenen van zorg, geld dat u minder uitgeeft op mensen die zorg verlenen. Ja, de mensen die mogen blijven werken krijgen een hoger loon, maar het zal ook ten koste gaan van werkgelegenheid.  
Volgens uw zeggen zit er weinig of geen ruimte in de begroting om hier wat aan te doen. Structureel geld, incidenteel geld. Het Rijk geeft ons opdrachten om zorg te verlenen, maar niet genoeg geld. Maar daar kom ik in de 2e termijn op terug. Maar wees gerust, wij komen samen met de PvdA met een sluitend plan.   

Nu eerst: wij hebben laatst mevrouw Geurts van de Kledingbank te gast gehad. De Kledingbank is naarstig op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte omdat het huidige pand gesloopt gaat worden. Ze hebben de tijd tot april. Het water staat tot aan de lippen. 
Het is onvoorstelbaar dat deze voorziening in Doetinchem zou verdwijnen. Duizend Doetinchemmers + 250 vluchtelingen krijgen hier de mogelijkheid zich te kleden. U stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de Kledingbank om onderdak te vinden, maar als daar geen geld voor beschikbaar is kunnen zij niets doen. De Kledingbank bespaart de gemeente geld. De Kledingbank biedt onbetaalbare noodhulp. 
Laatst waren wij verbaasd: het potje van 20.000 euro dat naar vastgoedeigenaren gaat om een winkeletalage een beetje leuk aan te kleden. De Kledingbank zal tevreden zijn met de helft van dat bedrag. Er is ook wel een potje met geld voor noodzakelijke steun voor 1.000 Doetinchemmers. Laat ze niet in de kou staan.  

Wij dienen hierbij, samen met PvdA, PvLM en gesteund door de SP een motie in ten behoeve van de Kledingbank. Ik zal het dictum van deze motie “Laat de Kledingbank niet in het hemd staan” voorlezen. Ik roep het college op: 

  • zich tot het uiterste in te spannen om te helpen de Kledingbank van onderdak te voorzien (ondanks dat dit een verantwoordelijk van de Kledingbank zelf is); 
  • indien de jaarlijkse subsidie niet voldoende is om een ander pand te huren, desnoods tijdelijk (totdat er een definitieve oplossing is) de subsidie te verhogen, zodat huur van een ander pand mogelijk is; 
  • indien een andere bedrijfsruimte gevonden is een eenmalige ondersteuning te geven voor verhuiskosten en/of inrichtingskosten ter hoogte van 10.000 euro.

Uitgesproken tijdens de 2e termijn
‘GroenLinks trekt de motie Kledingbank niet in, al zal deze niet een meerderheid behalen. Ik hoop en geloof op de toezegging van de wethouder op zijn maximale inzet. Mocht er duidelijkheid zijn rond de situatie van de Kledingbank en mocht er noodhulp nodig zijn dan hopen wij dat de wethouder het gesprek met de Kledingbank wil aangaan. Wie het zuur van een nederlaag niet kent, zal nooit het zoet der overwinning bekoren.’

Niet uitgesproken tijdens 2e termijn
PvdA, PvLM en GroenLinks hadden samen een tegenbegroting gemaakt. Omdat het geen schijn van kans had om een meerderheid te halen heeft onze fractievoorzitter de onderstaande tekst niet uitgesproken, maar we willen hem wel graag delen. 

‘Om enige kans te maken om tijdens deze Begrotingsvergadering wat te doen aan de ingrepen op Wmo en jeugdzorg, mantelzorg-vrijwilligersbeleid, Naoberfonds en armoedebeleid hebben de PvdA, GroenLinks en PvLM een tegenvoorstel gemaakt. Binnen de geldende regels van: “de begroting dient sluitend te zijn”. Het gaat ons eigenlijk niet ver genoeg, omdat we binnen deze begrotingsregel zijn gebleven. We gaan een amendement indienen om iets minder hard in te grijpen op dit beleid, maar we hadden graag meer gedaan voor deze mensen. We geven u de kans om ons voorstel te omarmen, om ook de samenwerking te kiezen en op te komen voor deze grote groep. Alle ruimte die zit in de Begroting gaan we hiervoor gebruiken. Om dit voorstel te bekostigen benutten we alle ruimte die zit in de weerstandsratio boven de 1,50%, we verhogen de leges tot 90% kostendekkend, een kleine taakstelling op wegenonderhoud en datagedreven werken. 
PvdA en GroenLinks dienen dan ook de twee extra moties in: “D’ran voor Vrijwilligers en Mantelzorgers” en “Uitbreiding Beleid Mantelzorgwoningen”. 
Het college wil het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid uitbreiden. Laten we er wat aan doen. Het amendement en de beide moties worden/zijn ingediend door Dhr. Op de Weegh van de PvdA.’