zumpe tankstation natuur Doetinchem GroenLinks

Bestemmingsplan Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg

GroenLinks is verheugd dat tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 bij de behandeling van het agendapunt “Bestemmingsplan Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg” een meerderheid van stemmen heeft gekozen voor nu en de toekomst.

Drie weken geleden leerden we bij de debattraining om na een aandachtvragende anekdote de argumentatie op te bouwen volgens het POG-schema: Probleem, Oplossing, Gevolgen. Ik was dan ook stellig van plan de opgedane kennis van die avond bij de eerstvolgende raadsvergadering (op 5 maart j.l.) in praktijk te brengen.

Voor GroenLinks is een belangrijke kernwaarde dat we ernaar streven om onze prachtige gemeente voor onze inwoners tot een plek te maken en te behouden, waar het fijn en gezond wonen en vertoeven is. Om onze stad en ommelanden te behoeden voor teloorgang, vervuiling en vernietiging.

Een bestaand probleem ten aanzien van de Zumpe is er dus niet, hoeft er niet naar een oplossing gezocht te worden en zijn er geen gevolgen, waarvan we over een x-aantal jaar zouden moeten zeggen: “Hadden we maar......”.

Dat er, lang geleden, toen de wereld er nog een beetje anders uit zag, een besluit is genomen, weerhoudt ons er niet van om hier nog weer opnieuw goed naar te kijken. Om er samen voor te zorgen dat we geen probleem creëren, zodat we straks ook geen oplossingen hoeven te verzinnen.

GroenLinks vindt, evenals alle andere partijen, dat een LPG-tankstation niet thuishoort in een woonwijk. Het tankstation aan de Wijnbergseweg is hier het probleem, waarvoor in een veel eerder stadium een oplossing gevonden had moeten worden. Samen met GroenLinks zijn ook D’66, SP, LBD en PvdA van mening dat daar geen ander, nieuw probleem voor in de plaats hoeft te komen; de gekozen locatie naast natuurgebied de Zumpe vinden wij voor verplaatsing namelijk absoluut niet geschikt.

Na een hoofdelijke stemming konden we met de kleinst mogelijke meerderheid (16/15) dit bestemmingsplan een halt toeroepen.