Namens de fractie van GroenLinks had ik voor de Cultuurvisie een bijdrage geschreven.  
Deze doet in mijn ogen geen recht aan het extra budget dat beschikbaar is gekomen voor deze visie in 2024. Persoonlijke verhalen geven een politieke boodschap meer kracht en vandaar dat deze eerste bijdrage de prullenbak in is gegaan. Ik vertel liever een persoonlijk verhaal.
 
Een paar weken geleden is mijn zus, die in Amerika woont, twee dagen bij ons geweest. Wat kun je doen behalve 2 dagen eten en drinken? We zijn naar het Kröller-Müller Museum geweest op de Veluwe. Prachtige schilderijen en beelden; ik heb nu een deel van een schilderij van Vincent van Gogh als achtergrond op mijn telefoon. Grote Kunst. Onbetaalbaar. 

Vorige week sprak mijn vrouw wederom enthousiast over haar werk; ze werkt in het speciaal basisonderwijs met jonge kleuters. Sommige van deze kinderen spreken nog niet, gebruiken geen of weinig taal. Projectmatig kregen zij een aantal keer dansles van een danseres van Introdans. Het was zo goed en zo leuk, de kinderen waren bezig zichzelf en elkaar te ontwikkelen. Genieten van het bewegen.     

Afgelopen zaterdag was ik bij een concert van de Doetinchemse harmonie ‘De Vriendschap’ en ‘Popkoor InCtrl’ uit Doesburg. Prachtige muziek, prachtige locatie. Er werd muziek gemaakt, ook over vrede en liefde. Met muziek werd er een beroep gedaan op goed rentmeesterschap voor onze aarde.  
Er was een in memoriam voor erelid van de Vriendschap Mark Prakke, 56 jaar oud, bijna 50 jaar lid van harmonie de Vriendschap, deze zomer onverwacht na een korte ziekte overleden. Iemand die bijna zijn hele leven lid was van een muziekvereniging.  

Dat maakt grote en kleine kunst, grote en kleine cultuur zo belangrijk in het leven. 
Vandaar dat GroenLinks blij is met het extra budget voor kunst en cultuur en dat er een lange termijnvisie ontwikkeld is. Wij steunen van harte de Cultuurvisie, maar vragen met klem, ondanks alle uitdagingen in de begroting, om structureel extra geld op te nemen in volgende begrotingen.  
  
Wij, de fractie van GroenLinks, ondersteunen de ambities van het college om voor nu meer geld uit te geven aan de Cultuurvisie. We hopen dat het college vanaf volgend jaar structureel meer geld kan reserveren voor Kunst en Cultuur.