Participatiebeleid, extraparlementair kabinet. Volgens de fractie van GroenLinks zijn het mooie woorden.

Participatiebeleid: iedereen geeft het zijn eigen lading en invulling. We kunnen in het gepresenteerde participatiebeleid van het college voorstellen en manieren vinden hoe het ingevuld gaat worden.
Soms is het ook nog onduidelijk of en hoe het ingevuld gaat worden. Online, bijeenkomsten, brieven, e-mail, Momentum bevolkingsonderzoeken, persoonlijke gesprekken. Er zijn talloze mogelijkheden. Net zoals er talloze invullingen zijn voor een extraparlementair kabinet.

Maar hoe zou het zijn als we het aan mensen op straat vragen; iedereen zal zijn eigen invulling geven aan het participatiebeleid. We kunnen het natuurlijk inzien op ‘waar staat je gemeente’; helaas nog met gegevens uit 2019. We kunnen het vinden in de betrokkenheidsprofielen in het onderzoek van Citisens.

Duidelijk daarin is dat het moeilijk is om de juiste mensen te betrekken, met een gelijkwaardige vertegenwoordiging uit alle geledingen. Het moge ook duidelijk zijn: wij raadsleden proberen onze eigen, onafhankelijke beslissingen en besluiten te nemen, waar wij vaak ook niet persoonlijk bij betrokken zijn. Bij veel meningen van inwoners speelt veel meer het eigenbelang een rol. Toch is de mening van onze inwoners belangrijk, want daar doen wij het voor.

Er ligt duidelijk een opdracht voor ons allen: hoe vullen we het participatiebeleid in? Laten we duidelijk zijn, wij komen niet met een kant en klare oplossing, maar wel met een voorstel voor onze jongeren.
Letterlijk staat in het Participatiebeleid: “Daarom hebben we extra aandacht voor het betrekken van jongeren”. Wij vinden dit erg vaag, daarom vragen wij met nadruk om een onderzoek met conclusies.

In de motie ‘Jongerenraad’ vragen wij om een onderzoek voor het opnieuw invoeren van een jongerenraad of een alternatief, maar wel fysiek aanspreekpunt. Een fysieke raad, jongerenconsultants, eventueel met digitale ondersteuning. Alles kan mogelijk zijn. Laten we kijken hoe we de eerstaankomende nieuwe generatie stemmers kunnen betrekken bij hun maatschappelijke ontwikkeling en hopelijk als bijvangst het belang van meepraten en het stemmen bij verkiezingen kunnen vergroten. Als voorbeeld: in Arnhem kunnen jongeren jongerenconsultant worden. Jongeren vervullen hun maatschappelijke diensttijd én ze zetten zich in voor de stad. Bovendien adviseren de jongeren aan verschillende organisaties en over verschillende projecten in Arnhem. Ook kunnen de jongeren trainingen volgen waarin ze leren een mening te vormen en die uit te dragen. Daarom dienen wij, mede namens PvdA en SP, hierbij de motie ‘Jongerenraad’ in.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er geen meerderheid voor de motie zou komen, daarom riep ik de gemeenteraadsleden op om over hun grenzen heen te stappen, om toch nog een meerderheid te krijgen: “Als de meeste jongeren niet weten dat een jongerenraad of jongerenconsultant een optie is, hoe kunnen zij dan op het idee komen zonder dat wij dat voorstellen. Dus waarom niet vragen tijdens het onderzoek. Wij vinden dat de jonge generatie meer naar voren mag komen. De jongerenraad hoeft niet alleen tijdens het participatiebeleid zijn mening te geven, maar deze raad of consultant kan ook altijd zelf initiatieven nemen. Dus stap over grenzen heen, waarom nemen we het voorstel niet in het onderzoek mee”. Helaas werd de motie niet gesteund door de andere partijen.

Motie PvdA, GL, SP -  'Jongerenraad'