(Aanleiding voor het onderwerp vrouwenstraatnamen was een motie van de PvdA. Wethouder Ingrid Lambrechts beloofde tijdens de vergadering om de straatnamencommissie te vragen om in de toekomst ook naar markante Doetinchemse vrouwen te kijken, zoals Cato Smeenk. Ze zal bij deze vraag het videofragment van de discussie voegen.)

De fractie van GroenLinks ondersteunt de motie van de PvdA ‘geschiedenis straatnaam, vrouwenstraatnamen’ om de zichtbaarheid in de gelijkheid van vrouw en man, van mensen onderling, beter zichtbaar te maken.  

Een eerdere versie van deze motie is gelezen door de wethouder en schriftelijke vragen zijn van antwoorden voorzien. Waaruit blijkt dat van de laatste 7 vernoemde straatnamen 6 naar vrouwen zijn gegaan in de laatste 15 jaar. “Dus dat is mooi” (citaat uit de beantwoording)  
Ook heeft de wethouder schriftelijk toegezegd de naam van mejuffrouw Cato Smeenk voor te dragen bij de werkgroep staatnaamgeving. Missie geslaagd zou je kunnen zeggen. 

Echter in het boekje Doetinchemse Dames, een uitgave van het stadsmuseum uit 2015 naar aanleiding van een expositie over 25 Dames die van belang zijn, of zijn geweest voor de ontwikkeling van Doetinchem, staat ook een artikel over dokter Smeenk.   

Wie dat artikel gelezen heeft zal het er waarschijnlijk mee eens zijn, dat dokter Smeenk een permanente erkenning krijgt voor haar werk hier in Doetinchem, in welke vorm dan ook.     
Vanaf 1943 tot 1975 heeft zij gewerkt als districts-kinderarts in Doetinchem en omgeving. Later was zij in dienst van de ziekenhuizen als kinderarts. 

Zij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de kind- en jeugdzorg in Doetinchem en is hierin van onschatbare waarde geweest voor de pasgeborenen en jongste jeugd, waaronder de mijne, die in die periode geboren zijn in Doetinchem en Bergh. 

Citaat Doetinchemse Dames: “In 1952 werden veel kinderen ziek door difterie, kinkhoest en polio. Er werd destijds weinig ingeënt tegen deze ziekten en dokter Smeenk is gaan lobbyen voor meer inentingen. Uiteindelijk kwam de inspecteur van Volksgezondheid naar Doetinchem om deze werkwijze te bestuderen. In 1958 werd, naar voorbeeld van dokter Smeenk, de enting tegen deze ziektes in het hele land ingevoerd. In plaats van achter liep de Achterhoek nu voor. Tijdens haar carrière had dokter Smeenk het laagste sterftecijfer in Nederland, iets om ontzettend trots op te zijn”. 

Dokter Smeenk heeft mijn moeder op een gegeven moment het advies gegeven om mij mee naar huis te nemen na mijn geboorte in het ziekenhuis. Ik heb het volgende vaak genoeg uit de mond van mijn moeder gehoord: “Neem hem maar mee, hier gaat hij toch dood aan een infectie”. …. 

Daarom gebruik ik deze gelegenheid als aanbeveling om bij de eerstvolgende passende mogelijkheid de naam van dokter Smeenk te gebruiken voor eventueel een straatnaam of andere mogelijkheid.