Kemperkip

Definitieve verklaring van geen bedenkingen Kemper Kip

GroenLinks heeft tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aangegeven wel degelijk bedenkingen te hebben bij de oprichting van de onderneming Kemper Kip aan de Broekhuizerstraat in Wehl. Dit intensieve veeteeltbedrijf, dat van de controlerende instantie SKAL verwacht de certificering te ontvangen om biologisch te mogen heten en dat door de GGD is onderzocht op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid, past niet bij de uitgangspunten van GroenLinks.

“Een biologisch kippenbedrijf, hoe kunnen we als GroenLinks dáár nou tegen zijn”, dacht ik een paar jaar geleden nog in mijn naïviteit; geen bodemverarmende kunstmest, geen milieuverziekende bestrijdingsmiddelen, kuikens die de ruimte krijgen, de groeiende vraag naar biologisch kippenvlees in eigen land van een positief antwoord kunnen voorzien.

Echter, hier is iets vreemds aan de hand: Biologisch vereist grondgebondenheid en daar is in dit geval, door een ingenieuze constructie, een soort shop-in-shop model, geen sprake van. We hebben hier gewoon te maken met intensieve veeteelt. Deze bestemming ligt nou eenmaal nog steeds op dit areaal. Onbegrijpelijk dat dit een SKAL-gecertificeerd bedrijf mag gaan heten!

Onderzoek van de GGD naar gevolgen voor de volksgezondheid wijst uit dat niemand zich druk hoeft te maken over fijnstof of geuroverlast, omdat deze binnen de normen vallen. Uit de bijna 70 ingediende zienswijzen uit de aanpalende wijk De Huet blijkt dat men geen vertrouwen heeft in deze, voor Kemper Kip, zeer gunstige beoordeling.

Men vreest, met name voor kinderen en mensen die lijden aan COPD-gerelateerde aandoeningen, een verslechtering van de gezondheid. De indieners vragen zich terecht af of dit bedrijf niet op een heel wat grotere afstand, ipv de luttele 750 meter, van hun woonwijk af zou mogen liggen. GroenLinks is het met hen eens; wij vinden dat mensen met een kwetsbare gezondheid ook recht hebben op bescherming. Nu is het voor ons onvoldoende duidelijk wat de gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn.

Wat gaan we doen, wanneer de vrees van de indieners van deze zienswijzen bewaarheid wordt? Wanneer voor inwoners met extra gevoeligheden de normen niet meer binnen de grenzen blijken te vallen?

GroenLinks wil dit risico niet nemen en heeft daarnaast grote moeite met de niet-grondgebondenheid van deze onderneming. Wij hebben dus wederom tegen de verklaring van geen bedenkingen gestemd, aangezien wij wel degelijk onze bedenkingen hebben.

De meeste andere fracties hadden geen bedenkingen, waardoor het voorstel werd aangenomen.