Onze fractievoorzitter gaf het college zelfs een suggestie waar ze de 10.000 euro voor de Kledingbank vandaan kunnen halen: ‘Het potje van 20.000 euro die naar vastgoedeigenaren gaat om een winkeletalage een beetje leuk aan te kleden. De Kledingbank is tevreden met de helft van dat bedrag’.

Hieronder de volledige tekst van de motie:

Motie Laat de Kledingbank niet in het hemd staan

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 2 november 2023;
gehoord hebbende de oproep van mevrouw Geurts van de Kledingbank
Doetinchem tijdens de beeldvormende raad van 12 oktober 2023;
constaterende dat:
- de Kledingbank ervoor zorgt dat alleenstaanden, daklozen, vluchtelingen en
grote gezinnen een garderobe kunnen uitzoeken;
- een deel van deze mensen juist door de gemeente, via Buurtplein, of
Vluchtelingenwerk zijn doorverwezen;
- in april 2024 de Stichting Kledingbank zonder bedrijfsruimte komt te zitten;
- hierdoor duizend inwoners, jong en oud, letterlijk en figuurlijk in de kou
kunnen komen te staan;
overwegende dat:
- de Kledingbank niet mag verdwijnen in Doetinchem;
roept het college op:
- zich tot het uiterste in te spannen om te helpen de Kledingbank van
onderdak te voorzien (ondanks dat dit een verantwoordelijk van de
Kledingbank zelf is);
- indien de jaarlijkse subsidie niet voldoende is om een ander pand te huren,
desnoods tijdelijk (totdat er een definitieve oplossing is) de subsidie te
verhogen, zodat huur van een ander pand mogelijk is;
- indien een andere bedrijfsruimte gevonden is een eenmalige ondersteuning
te geven voor verhuiskosten en/of inrichtingskosten ter hoogte van 10.000
euro;

en gaat over tot de orde van de dag.