2024 is een belangrijk jaar, op grote schaal. Er wordt al jaren geroepen, en zeker sinds 2020, dat de wereld gaat veranderen en moet veranderen. 2024 wordt gezien als een soort omslagpunt, in daden en in manier van denken. Dan gaat het over enorme onderwerpen zoals klimaat, immigratie, zorg. Maar het fundament van al deze opgaven zit in mobiliteit. Een omslag in wat we doen met infrastructuur, bereikbaarheid en dergelijke, maar zeker ook hoe wij denken over deze dingen.

Uiteindelijk is dat ook wel het meest uitdagende onderdeel van vooruitgang. Je kunt binnen een visie allerlei methoden in de echte wereld toepassen en kijken wat minder slecht werkt, maar om je manier van denken te ontwikkelen is slomer bedachtzamer. Het vergt kijken met een birds’ eye view, buiten het ik, hier en nu, en zien wat wij als samenleving nodig hebben, overal en in de toekomst.

En in dit mobiliteitsplan zien wij dat proces duidelijk terug. Bij GroenLinks zijn we onder de indruk van de vooruitstrevende ideeën die we hier terugzien. Er is gekeken naar de Zeitgeist, steeds minder mensen willen afhankelijk zijn van de auto, in een regio waar je er bijna aan gebonden bent. Er is gewerkt met het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Privé auto), wat misschien voornamelijk geldt voor de binnenstad, maar onvermijdelijk een cascade-effect heeft op de rest van de stad en de rest van de gemeente.

Zo'n principe brengt mensen bij elkaar in de openbare ruimte, bevordert fysieke gezondheid door lopen en fietsen, verhoogt verkeersveiligheid, verlaagt uitstoot, biedt ruimte om de buitengebieden beter te verbinden met de stad, noem maar op.

En ook in de uitvoeringsagenda zien we terug dat er echt gekeken is naar wat werkt op een fundamenteel niveau en er is duidelijk gebruik gemaakt van de steeds grotere hoeveelheid beschikbare data.

Wat wij echter wel missen is het expliciet benoemen van toegankelijkheid. Als je ergens rekening mee wil houden in mobiliteit is het wel mensen die minder mobiel zijn. Nu heb ik even snel gezocht in de stukken, en als voorbeeld staat er in het mobiliteitsplan 12 keer het woord ‘auto’, 18 keer `openbaar vervoer’ (exclusief trein en bus), 62 keer ‘fiets’, daar zijn we trots op. Én dan bij elkaar opgeteld alle woorden betreffende toegankelijkheid, rolstoelen, beperkingen, enzovoort: 0 keer. In de uitvoeringsagenda eveneens 0 keer.

Daarom zullen wij het amendement van de PvdA steunen, waarin ze de toegankelijkheid voor iedereen expliciet in het plan willen laten opnemen. Want om dit er volledig uit te laten is niet eerlijk tegenover een heleboel inwoners. Wel hadden we graag gezien dat het woord ‘mindervalide’ in dit amendement was vervangen door ‘mensen met een beperking’. Dan hadden we het mede ingediend.