Nieuwe regeling Huishoudelijke Hulp

Er is een nieuwe regeling voor de huishoudelijk hulp opgesteld. Een wijziging van de regeling was nodig nadat het kabinet van VVD en PvdA, met steun van het CDA, in 2015 besloot fors (40%) te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Het is aan gemeenten om, ondanks deze bezuiniging, te komen met een goede regeling voor haar inwoners.

Het raadsvoorstel om te komen tot een nieuwe regeling voor huishoudelijk hulp is in de raadsvergadering van 8 juni jl. aangehouden omdat de stemmen staakten (14 voor, 14 tegen). De regeling zal naar verwachting opnieuw behandeld worden op 6 juli aanstaande.

GroenLinks staat voor huishoudelijke hulp dat bereikbaar, betaalbaar en op maat is voor mensen die extra zorg nodig hebben en (financieel) kwetsbaar zijn. GroenLinks vindt dat de nieuwe regeling voor huishoudelijke hulp in belangrijke mate aan deze uitgangspunten voldoet. De regeling stimuleert de zelfredzaamheid en houdt de kosten van huishoudelijke hulp, ondanks de bezuinigingen vanuit het rijk, relatief laag. Ook is er een inkomensafhankelijke korting voor inkomens die lager zijn dan 150% van de bijstand. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan mensen met een laag inkomen. Voor mensen die extra hulp nodig hebben en voor mensen waarvoor de regeling toch niet betaalbaar blijkt te zijn, is maatwerk mogelijk.

Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat door de regeling de ambtelijke uitvoeringskosten enigszins beperkt blijven. Het beschikbare geld moet nl. zoveel mogelijk terecht komen bij de mensen die zorg nodig hebben. Een neveneffect is dat sommige mensen hier financieel voordeel van hebben, maar dat nemen we graag voor lief. Het alternatief is het opzetten van een bureaucratisch systeem om deze effecten te voorkomen. Dat betekent veel papierwerk voor de inwoner en daar willen we juist vanaf!

Of de regeling ook daadwerkelijk uitpakt zoals de bedoeling is, zal natuurlijk nog moeten blijken. De fractie van GroenLinks zal de effecten van de regeling goed in de gaten houden. Graag horen wij (ook) van u de ervaringen met de (nog vast te stellen) nieuwe regeling voor huishoudelijke hulp.

Uiteraard staat GroenLinks, tot vaststelling voorzien 6 juli a.s., ook open voor suggesties om de regeling (nog) beter te maken.