vrouwenhandel

Sekshandel Escape

Een paar dagen geleden ging het programma Undercover over de misstanden van sekshandel Escape in Doetinchem. Van vrijwilligheid van een deel van de vrouwen lijkt geen sprake te zijn. Volgens de uitzending bivakkeren sommigen daar zeven dagen in de week, komen niet van het terrein af en leven ze onder erbarmelijke omstandigheden.

 

Elke vorm van mensenhandel, geweld tegen en uitbuiting van vrouwen is verwerpelijk. Vrouwenhandel is niet iets wat je binnen je gemeentegrenzen wilt. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de vrouw die met de verborgen camera Escape is binnen gegaan en daarmee persoonlijk, flinke risico’s heeft genomen. Zij is degene die nu de negatieve gevolgen incasseert.

 

Ik heb inmiddels begrepen dat het CDA vragen stelt over Escape en indien nodig zullen we hier zeker op aansluiten. GroenLinks verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we een jurist in ons midden hebben en die heeft het één en ander uitgezocht. In zoverre wij het op dit moment kunnen overzien, handelt de burgemeester juist. Hoe frustrerend ook, alleen op basis van werkelijke constateringen kan overgegaan worden tot sluiting. Het maakt, dat de burgemeester ook voorzichtig moet zijn in zijn uitingen voor de camera, omdat hij het risico loopt een eis tot schadevergoeding te krijgen van de exploitant. De gemeente zal met bewijzen moeten komen en dat maakt het uitermate complex.

 

Zeker wanneer vrouwen bang zijn, zullen ze zelf niet gauw overgaan tot aangifte. Als vrouwen het risico lopen klappen te krijgen van hun pooier, kijken ze wel uit. Middels de uitzending heb ik begrepen dat vrouwen hier werken, omdat ze een familie moeten onderhouden vele kilometers verderop. Wat doe je als je vader, moeder, broers en zussen onvoldoende geld hebben om eten te kopen, of de huur te betalen? Of je vader moet dringend naar het ziekenhuis, maar kan de zorgkosten niet betalen? Het zijn vooral deze vrouwen die getroffen worden door dit soort praktijken. Ze zullen niet snel praten, wat gezien hun omstandigheden begrijpelijk is. Het maakt het in ieder geval noodzakelijk, dat het toezicht flink wordt aangescherpt.

 

Namens GroenLinks toe zal ik deze situatie op de voet te volgen en er op toe te zien, dat alles er aan gedaan wordt om bewijs boven tafel te krijgen.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2429600/Doetinchemse-seksclub-hoeft-niet-dicht-maar-ligt-wel-onder-een-vergrootglas