Hieronder de bijdrage tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 september 2023. Naast GroenLinks, hebben ook D66 en SP hun wensen en bedenkingen geuit. Burgemeester Mark Boumans neemt dit mee in zijn beslissing om de pilot wel of niet te starten. Dit zal zijn na het vaststellen van de begroting.

“Opnieuw zijn we bijeen om te praten over cameratoezicht. Opnieuw sta ik hier stomverbaasd dat dit überhaupt ter sprake komt. De vorige keer heb ik dit al gezegd, maar het moet blijkbaar worden herhaald.
De discussie over cameratoezicht gaat niet over een afweging van voor- en nadelen. Ja, er zijn nadelen, maar er zijn geen voordelen! Net zoals de vorige keer haal ik een meta-analyse aan van onderzoeken naar de effectiviteit. Die zegt overduidelijk, en ik citeer: “De evaluaties laten geen eenduidig beeld zien van de effecten van cameratoezicht op veiligheid. In sommige gemeenten neemt de veiligheid toe, in andere juist af. Dit geldt zowel voor de objectieve als de subjectieve veiligheid”. Wat dit betekent, is dat er geen positief effect is gevonden.
Kom eerst met een definitief resultaat dat het WEL werkt, voordat we gaan discussiëren over wat we kunnen inleveren om deze pilot mogelijk te maken, financieel of anderszins.
In de nota wordt ook al aangegeven: “zinvol mits toegepast in combinatie met andere middelen”. De veiligheid is een resultaat van de andere middelen, niet van het cameratoezicht. Focus dan alstublieft op de andere middelen.
Zoals de feiten nu zijn, is het slechts een afweging tussen honderden duizenden euro's te verspillen aan niks, met het neveneffect van privacyschending óf datzelfde geld investeren in iets wat aantoonbaar werkt, zoals zorg en maatschappelijk werk.
Stop met ‘debatteren’ over niks en zorg voor onze samenleving”.