Waar het College doet voorkomen aan het begin van de raadsperiode in maart 2022 dat ze met de oppositie de samenwerking zoekt, komt er in de praktijk niets van terecht.  
Bij het uitkomen van de Begroting 2024 blijkt er een enorme tegenvaller te zitten op de Wmo en Jeugdzorg. De kosten hiervan gaan omhoog, maar worden niet volledig financieel gedekt door de gemeente. 

Er gaat bezuinigd worden op mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, armoedebeleid en Naoberfonds. De Kledingbank komt begin oktober met een noodoproep: ‘We komen zonder bedrijfsruimte te zitten’. Er worden de komende jaren bedragen bezuinigd op subsidies zonder onderbouwing. Vinger in de wind en schrappen maar.  

PvdA en GroenLinks besluiten samen met de SP om een tegenbegroting op te zetten. We hebben alle ruimte in de financiële middelen gebruikt om een sluitende begroting in te dienen. Alles uitgeknepen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten. We besluiten een reëel amendement begroting in te dienen en drie moties.   

Maarten op de Weegh (PvdA) krijgt na meerdere gesprekken met ambtenaren niet zijn gewenste inlichtingen boven water, geblokkeerd door het College? Vragen in het debat, geen antwoord. 
We hebben twee moties ingediend: De uitkomst van de motie ‘Uitbreiding beleid mantelzorgwoningen’ is afgezwakt en uiteindelijk gesteund door alle fracties. De motie wordt als onderzoek meegenomen in de nieuwe woonzorgvisie en kost voorlopig geen geld. Motie voor vrijwilligers en mantelzorgers is aangehouden. Motie Kledingbank: weggestemd, te duur; 10.000 euro op een begroting van ruim 250 miljoen. 

Op weg naar betere tijden? 
Stem GroenLinks-PvdA op 22 november 2023!    
    
 

Toelichting:
Begin oktober 2023 krijgen de gemeenteraadsleden twee boekwerken, de bestuurlijke monitor 2023 en de begroting van 2024. De bestuurlijke monitor geeft een overzicht van het lopende jaar. De Begroting, de inkomsten en geplande uitgaven voor volgend jaar.
Er was veel zuur in de Begroting; bezuinigingen en kortingen op subsidies.
De fractievoorzitters van PvdA, SP en GroenLinks komen samen voor overleg, met het plan om een gezamenlijke tegenbegroting te schrijven. Waar zit er ruimte om meer te doen voor mensen o.a. in de Wmo en jeugdhulp? Uiteindelijk stellen PvdA en GroenLinks een tegenbegroting op. De SP geeft aan het voorstel niet mee in te dienen, maar wel te steunen. Van de andere fracties geeft PvLM aan onze tegenbegroting wel mee in te willen dienen. Hetzelfde gebeurt bij onze motie voor de Kledingbank.
Voor de vergadering schrijven we op voorhand onze bijdrage met ons verhaal, maar soms loopt een vergadering anders dan gepland. Het College heeft deze keer samen met de coalitie alles dichtgetimmerd en het indienen van de tegenbegroting had totaal geen zin. Vandaar een bijdrage, maar deze niet uitgesproken tijdens de raadsvergadering.