Verbetering gezondheid en woon- en leefkwaliteit

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een voorstel voor de aankoop van een agrarisch perceel aan de Slagenweg 2 in Wehl. Door dit perceel te kopen kan de ondernemer deelnemen aan een landelijke regeling om zijn agrarisch bedrijf te beëindigen. Het beëindigen van dit bedrijf met zo’n 7000 varkens zorgt voor een afname van geuroverlast in de directe omgeving en nabij gelegen wijken De Huet en Dichteren. De aangekochte grond zal voor de ontwikkeling van wandelpaden en natuur worden gebruikt. 

Door de regeling krijgen varkenshouderijen een vergoeding om op hun huidige locatie te kunnen stoppen. De varkensrechten worden door de Producenten Organisatie Varkenshouderij en de Rabobank opgekocht met de bedoeling om de productiecapaciteit naar een ‘geschikte’ locatie te verplaatsen. Bij het beëindigen van het bedrijf aan de Slagenweg is overeen gekomen dat de ondernemer zich niet meer binnen de gemeente Doetinchem en dichtbij (1 km) de gemeentegrens zal vestigen. Het beëindigen van dit bedrijf met zo’n 7000 varkens zorgt voor een afname van geuroverlast in de directe omgeving en nabij gelegen wijken De Huet en Dichteren. De aangekochte grond zal voor de ontwikkeling van wandelpaden en natuur worden gebruikt. 

GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen de vele uitbreidingen van intensieve veehouderijen in de Wehlse Broeklanden. Dat was binnen de gemeenteraad helaas een vrij eenzame strijd. We vinden het daarom een belangrijke stap dat er nu raadsbreed op z’n minst wordt erkend dat geuroverlast binnen dit gebied een groot probleem is.

Onze fractie is zich ervan bewust dat door het opkopen van de varkensrechten het intensieve bedrijf elders in Nederland kan worden voortgezet. Dit voorstel biedt echter een kans om degezondheid en woon- en leefkwaliteit van inwoners in de Wehlse Broeklanden en directe omgeving sterk te verbeteren. De fractie van GroenLinks heeft daar uiteraard mee ingestemd. We zullen ons blijven inzetten voor een omschakeling naar extensieve, grondgebonden (en bij voorkeur biologische) agrarische bedrijven. Juist ook voor de agrariërs strijdt GroenLinks voor een duurzaam beleid in plaats van een uitknijpbeleid van boer en aarde.