Graafschap College

Verduurzaming scholen

GroenLinks is blij dat de raad heeft ingestemd met een krediet om schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs energieneutraal te maken.

Het gaat om drie van de vier schoolgebouwen van de nieuw op te richten scholen voor mavo/havo/vwo. Hiermee zet onze gemeente weer een stap richting het behalen van haar duurzame ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat juist scholen verduurzamen en energieneutraal worden. Dit draagt enerzijds bij aan een beter binnenklimaat en een gezondere leeromgeving en anderzijds kunnen leerlingen m.b.v. een passend lesprogramma bewust gemaakt worden van duurzame energie en energiebesparing.