Vragen over uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Doetinchem

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Doetinchem heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over (mogelijk aanwezige) uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Doetinchem.

Karen Kamps heeft als fractieleider van GroenLinks gevraagd, of het college is bekend of er in de gemeente Doetinchem uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. Zo ja, om hoeveel mensen gaat het en hoe gaat de gemeente vervolgens om met de asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn.

Daarnaast vraagt de fractie of zich onder de uitgeprocedeerde asielzoekers minderjarigen bevinden en, als dit bekend is, om hoeveel minderjarigen het gaat.Tenslotte wil de fractie graag weten of zich onder de uitgeprocedeerde asielzoekers jongeren bevinden die als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland zijn gekomen bevinden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en om die reden geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen. GroenLinks wil graag van het college weten, hoe de gemeente met deze jongeren om gaat.