Dit onderwerp blijft belangrijk, zeker voor een partij als GroenLinks. Wij vinden dat ieder mens de kans moet hebben om een zo goed mogelijk leven te leiden, ongeacht waar je vandaan komt. Wat het zo'n lastig onderwerp maakt, is hoe je de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk kunt gebruiken, om ervoor te zorgen dat iedere nieuwe Nederlander er zoveel mogelijk aan heeft.

Aan de ene kant wil je het perfect uitstippelen, maar aan de andere kant moet je keuzes maken, je moet aan de slag. Toen Ter Apel overspoelde en onze gemeente uiteindelijk de verantwoordelijkheid aanvaardde om velen op te vangen, waren wij blij met die keuze. We wisten echter ook dat het niet lang rendabel was.

Daarom zijn we enthousiast dat het college de opvang van asielzoekers voor de lange termijn wil aanpakken. Dit sluit aan bij de waarden van GroenLinks, maar ook het naoberschap van onze regio. Echter, wij willen voorzichtig zijn met de uitvoering, vanwege de lange termijn aard van het project. Wij hebben al twijfels geuit over de specifieke ideeën die genoemd zijn, of de schaal wel juist is, en of een grotere spreiding over de stad misschien beter zou zijn.

Vanwege de noodzaak zullen we in ieder geval iets van actie moeten ondernemen, dus met onze zorgen genoteerd, steunen wij het voorstel om de haalbaarheid te onderzoeken. Graag worden wij goed op de hoogte gehouden en betrokken bij de plannen die hieruit ontstaan.