Groen en Links, onlosmakelijk verbonden 

Groen staat voor mij voor Gezond, voor levenskracht. Gezond gedrag ten opzichte van jezelf en de medemens. Een gezonde leefomgeving, die bereikt kan worden door een bewust handelen met betrekking tot de keuzes die wij als mens en als maatschappij maken. Keuzes op het gebied van voeding, van mobiliteit, van energiegebruik, van consumptiegedrag, maar ook hoe wij omgaan met elkaar en wat wij kunnen betekenen voor de ander is hierbij van wezenlijk belang. Hier zien we dat Groen en Links onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Voedsel voor de geest 

Naast mijn rol als fractie-ondersteuner houd ik mij vooral bezig met muziek en in het bijzonder met het zingen van (onder andere) oude muziek. Muziek - en dan bedoel ik met name het actief beoefenen - is in mijn optiek van onschatbare waarde in ons leven. Voedsel voor de geest, Praemeditari Musica; mijn afstudeerscriptie van de opleiding tot natuurvoedingskundige toont dit overduidelijk.