Bijdragen GroenLinks Raadsvergadering 5 november 2015

Tijdens de raadsvergadering van 5 november jongsleden is bij de behandeling van de programmabegroting 2016 verschillende onderwerpen aan de orde geweest. GroenLinks heeft voor veel onderwerpen een bijdrage geleverd, zie hiervoor de bijdragen onder meer lezen.

Daarnaast is de motie 'Mobiliteitsvisie 2016-2026'. Hierover is vind u meer in het nieuwsartikel over de notitie Mobiliteitsvisie 2016-2026.