Nieuws

Statement Fractie GroenLinks Doetinchem

13 okt 2020 Fractie

Lees meer
Nieuws

Reactie van het bestuur van GroenLinks Doetinchem op berichtgeving

Dit is de reactie van het bestuur op de uitzending van De Monitor.

12 okt 2020 Bestuur

Lees meer
Gifvaten
Nieuws

Vat met giftig PFOS van Rutgers Milieu dreigt tegen erfafscheiding buurman te vallen

Namens de buurman en zijn gezin van het terrein waar Rutgers zijn vaten heeft staan, schriftelijke artikel 38 vragen gestuurd aan het college of zij de...

30 jul 2020 Fractie

Lees meer
Vaten PFOS
Nieuws

De enorme schade door te laat ingrijpen lekkende gifvaten

GroenLinks heeft op 27 juli schriftelijke vragen gesteld over de 1300 vaten met het giftige PFOS van het failliete bedrijf Rutgers Milieu, aan burgemeester en...

27 jul 2020 Fractie

Lees meer
Nieuws

Natuurgebied Wehlse Broeklanden verontreinigd door PFAS

Welkom in de Wehlse Broeklanden. Tot je aan de achterkant van de bedrijfslocatie met de lekkende vaten met PFOS van Rutgers Milieu komt. In het bodemonderzoek...

24 jul 2020 Fractie

Lees meer
Rutgers nooit weer
Nieuws

De lekkende gifvaten van Rutgers Milieu

Op uitnodiging van de eigenaar van het bedrijventerrein, Reinoud Arts, zijn we een kijkje gaan nemen op het terrein. Rond de 1300 vaten (1300000 kg) aan...

21 jul 2020 Fractie

Lees meer
Klimaatadaptatie
Nieuws

Klimaatadaptatie en de Kadernota 2021

GroenLinks ziet de Kadernota 2021 als de opmaat naar een groener Doetinchem, waarbij tevens de sociale aspecten niet uit het oog worden verloren. We hebben...

18 jul 2020 Anne Marie Kamphuis

Lees meer
Nieuws

Amendementen Kadernota 2021

Moeten de bezuinigingen die vorig jaar zijn vastgesteld herijkt worden en moet er meer geld naar Regio 8 voor de vorming van een streekomroep? Deze twee vragen...

18 jul 2020 Fractie

Lees meer
Fietsveiligheid
Nieuws

Fietsveiligheid

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 bracht Gemeente Belangen Doetinchem het amendement “Fietsveilige kruising Sicco Mansholtweg – Willy Brandtplein” in...

18 jul 2020 Anne Marie Kamphuis

Lees meer
Spaarvarken in het groen
voetbalveld
Nieuws

Rubbergranulaat schadelijk voor de natuur

In 2018 heeft het RIVM geconstateerd dat rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden gebruikt wordt, zorgt voor milieuvervuiling wanneer dit terecht komt in de...

17 jul 2020 Marcella Heerenveen

Lees meer
sekswerker Escape Karen Kamps
Nieuws

Leeftijdsgrens sekswerkers van 18 naar 21 jaar

GroenLinks Doetinchem is er voorstander van, dat de leeftijdsgrens voor sekswerkers verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar. Lost dit alles op? Nee natuurlijk...

28 jun 2020 Karen Kamps

Lees meer